Самый языкатый сайт Одессы

Де в Одеській області не можна купатися в Чорному морі

Де в Одеській області не можна купатися в Чорному морі

Особливий режим в’їзду/виїзду та обмеження пересування людей на узбережжі Чорного моря, затоках, у внутрішніх морських водах в межах пляжних зон та на територіях пляжних зон, розташованих у межах прибережної захисної смуги Чорного моря на території Одеської області продовжується.

Відповідно до наказу голови Одеської обласної державної військової адміністрації від 12 серпня 2023 року №16, перебування, пересування, вхід/вихід громадян, іноземців та осіб без громадянства, в’їзд/виїзд транспортних засобів на цих територіях заборонено.

Довідка Івасів

У довоєнні часи туристична інфраструктура на чорноморському узбережжі Одеської області активно розвивалася, і курортні селища, такі як Грибівка, Затока, Сергіївка, Кароліно-Бугаз та інші, мали підвищений попит серед українців. Проте сьогодні, навіть найбільш оптимістичні експерти з туризму не рекомендують планувати відпочинок в цьому регіоні через високий ризик небезпеки.

Чорне море залишається лінією фронту, і діє спільний наказ Одеської ОВА та військового командування про заборону на в’їзд та перебування на узбережжі Чорного моря, а також у затоках, внутрішніх морських водах та на територіях пляжних зон, розташованих у межах прибережної захисної смуги Чорного моря на території Одеської області. Ракетні удари прибережної зони відбуваються досить часто, тому людям слід дотримуватися правил.

________________________________________________________________________________________________________________

Где в Одесской области нельзя купаться в Черном море

Особый режим въезда/выезда и ограничения передвижения людей на побережье Черного моря, заливах, во внутренних морских водах в пределах пляжных зон и на территориях пляжных зон, расположенных в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря на территории Одесской области продолжается.

В соответствии с приказом председателя Одесской областной государственной военной администрации от 12 августа 2023 года №16, пребывание, передвижение, вход/выход граждан, иностранцев и лиц без гражданства, въезд/выезд транспортных средств на этих территориях запрещено.

Справка Ивасей

В довоенные времена туристическая инфраструктура на черноморском побережье Одесской области активно развивалась, и курортные поселки, такие как Грибовка, Затока, Сергеевка, Каролино-Бугаз и другие, пользовались повышенным спросом среди украинцев. Однако сегодня, даже самые оптимистичные эксперты по туризму не рекомендуют планировать отдых в этом регионе из-за высокого риска опасности.

Черное море остается линией фронта, и действует совместный приказ Одесской ОГА и военного командования о запрете на въезд и пребывание на побережье Черного моря, а также в заливах, внутренних морских водах и на территориях пляжных зон, расположенных в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря на территории Одесской области. Ракетные удары прибрежной зоны происходят довольно часто, поэтому людям следует соблюдать правила.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины

Leave a comment

Top