Самый языкатый сайт Одессы

Мобілізація: у кого можуть вилучити авто на потреби ЗСУ

Мобілізація: у кого можуть вилучити авто на потреби ЗСУ

Мобілізувати транспортний засіб можуть представники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки.

11 квітня Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт № 10449 про мобілізацію у другому читанні. Якщо у громадянина у власності є більше одного транспортного засобу, то один з них можуть мобілізувати на потреби Збройних сил України.

Таку норму містить остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію.

Повідомляється, що військово-транспортний обов’язок встановлюється з метою задоволення потреб Збройних сил України на особливий період транспортними засобами й технікою. Цей обов’язок поширюється як на місцеві, центральні органи влади, підприємства та установи, так і на громадян – власників транспортних засобів.

Зокрема, якщо у громадянина у власності є понад один транспортний засіб, то автомобіль (чи інший транспортний засіб) можуть мобілізувати на потреби ЗСУ. Відповідно, це не стосується тих, хто має у власності лише один транспортний засіб.

Також обов’язок буде поширюватися також на трактори та іншу сільгосптехніку.

Скільки автомобілів мобілізують у кожній області, визначить місцева адміністрація.

Повернення транспортних засобів власникові здійснюється протягом 30 календарних днів від моменту оголошення демобілізації.

________________________________________________________________________________________________________________

Мобилизация: у кого могут изъять авто на нужды ВСУ

Мобилизовать транспортное средство могут представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

11 апреля Верховная Рада окончательно приняла законопроект № 10449 о мобилизации во втором чтении. Если у гражданина в собственности есть более одного транспортного средства, то одно из них могут мобилизовать на нужды Вооруженных сил Украины.

Такую норму содержит окончательный вариант законопроекта о мобилизации.

Сообщается, что военно-транспортная обязанность устанавливается с целью удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины на особый период транспортными средствами и техникой. Эта обязанность распространяется как на местные, центральные органы власти, предприятия и учреждения, так и на граждан — владельцев транспортных средств.

В частности, если у гражданина в собственности есть более одного транспортного средства, то автомобиль (или другое транспортное средство) могут мобилизовать на нужды ВСУ. Соответственно, это не касается тех, кто имеет в собственности только одно транспортное средство.

Также обязанность будет распространяться также на тракторы и другую сельхозтехнику.

Сколько автомобилей мобилизуют в каждой области, определит местная администрация.

Возврат транспортных средств владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

Top