Самый языкатый сайт Одессы

Мобілізація жінок — хто повинен внести свої дані в ТЦК

Мобілізація жінок — хто повинен внести свої дані в ТЦК

Вже цього місяця, 18 травня, набуде чинності новий закон про мобілізацію. Зокрема, він містить норму про постановку на військовий облік деяких категорій жінок.

Обов’язково оновити військово-облікові дані після набуття чинності законом доведеться жінкам, які є за професією медиками або фармацевтами. Ця норма діє з 1 жовтня минулого року.

 • На облік мають стати представниці наступних спеціальностей:
 • фізична терапія;
 • медична та психологічна реабілітація;
 • громадське здоров’я;
 • фізична реабілітація;
 • промислова фармація;
 • санітарія та експертиза;
 • стоматологія;
 • медицина;
 • медсестринство;
 • фармація;
 • технології медичної діагностики та лікування;
 • біомедична інженерія;
 • біотехнології та біоінженерія;
 • професіонали патології;
 • токсикології;
 • фармакології;
 • фізіології та епідеміології.

У Міноборони є перелік військових спеціальностей. Жінки, які мають суміжну професію чи спеціальність, можуть стати на військовий облік добровільно. Це не є перешкодою для того, щоб залишити країну.

Хоча новий закон про мобілізацію декларує прагнення гендерної рівності, відправити на фронт представницю слабкої статі можуть лише за її добровільною згодою.

Зазначимо, що навіть якщо жінка-медик забажає добровільно мобілізуватися, їй можуть у цьому відмовити, якщо у неї є троє дітей або прийомна дитина молодше 18 років або ж дитина-інвалід. Також відмовлять приєднатися до ЗСУ одиноким матерям, у яких є дитина молодше 18 років.

Також не зможуть мобілізуватися родички загиблих чи зниклих безвісти, або тих військовослужбовців, які отримали звання «Герой України».

У мобілізації відмовлять дружинам інвалідів, жінкам, які не підходять за станом здоров’я, заброньовані або проходять навчання у виші на денній формі навчання.

Зазначимо, що базова служба, яка прийшла на зміну строковій, для жінок в Україні також є добровільною. За даними видання The Times, у ЗСУ сьогодні служить близько 46 тисяч жінок, що становить трохи більше ніж 7% від загальної кількості військовослужбовців.


Мобилизация женщин – кто должен внести свои данные в ТЦК

Уже в этом месяце, 18 мая, вступит в силу новый закон о мобилизации. В частности, он содержит норму о постановке на военный учет некоторых категорий женщин.

Обязательно обновить военно-учетные данные после вступления закона в силу придется женщинам, которые являются по профессии медиками или фармацевтами. Эта норма действует с 1 октября прошлого года.

На учет должны стать представительницы следующих специальностей:

 • физическая терапия;
 • медицинская и психологическая реабилитация;
 • общественное здоровье;
 • физическая реабилитация;
 • промышленная фармация;
 • санитария и экспертиза;
 • стоматология;
 • медицина;
 • медсестринство;
 • фармация;
 • технологии медицинской диагностики и лечения;
 • биомедицинская инженерия;
 • биотехнологии и биоинженерия;
 • профессионалы патологии;
 • токсикологии;
 • фармакологии;
 • физиологии и эпидемиологии


У Минобороны есть список военных специальностей. Женщины, имеющие смежную профессию или специальность, могут стать добровольно на военный учет. Это не препятствие для того, чтобы покинуть страну.

Хотя новый закон о мобилизации декларирует стремление гендерного равенства, отправить на фронт представительницу слабого пола могут только по его добровольному согласию.

Отметим, что даже если женщина-медик пожелает добровольно мобилизоваться, ей могут в этом отказать, если у нее есть трое детей или приемный ребенок младше 18 лет или ребенок-инвалид. Также откажут присоединиться к ВСУ одиноким матерям, у которых есть ребенок младше 18 лет.

Также не смогут мобилизоваться родственники погибших или пропавших без вести или тех военнослужащих, которые получили звание «Герой Украины».

В мобилизации откажут женам инвалидов, женщинам, которые не подходят по состоянию здоровья, забронированы или проходят обучение в вузе на дневной форме обучения.

Отметим, что базовая служба, которая пришла на смену срочной, для женщин в Украине также добровольна. По данным издания The Times, в ВСУ сегодня служит около 46 тысяч женщин, что составляет чуть более 7% от общего числа военнослужащих.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины

Leave a comment

Top