Самый языкатый сайт Одессы

На Одещині Чорне море викинуло на узбережжя тисячі крабів

На Одещині Чорне море викинуло на узбережжя тисячі крабів

У Національному природному парку «Тузловські лимани» на Одещині Чорне море викинуло на узбережжя тисячі крабів.

«В останні дні потужний північний вітер відігнав воду з берегів Чорного моря у нашому нацпарку. Такі потужні вітри «потягли» воду з Тузловських лиманів через протоку між морем та лиманами на 2 км піщаного пересипу та їхній рівень знизився на 15-20 см. Тим часом до берега з глибин моря підтягнуло холодну воду, сірководень та багато крабів», – розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв.

За його словами, він опинився на березі моря наступного дня, 5 липня, після викиду гідробіонтів, коли їх уже трохи поменшало на березі.

«Але навіть така картина – кількість викинутих на берег крабів, вражає. Їх на берег викинуло сотні тисяч у межах піщаного пересипу нацпарку. У середньому по 3 краби на погонний метр. Серед них мармуровий краб, кам’яний та краби плавунці. Мармурових найменше десь до 5%, трохи й кам’яних, решта – плавунці», – розповів учений.

За словами відпочиваючих, на рекреаційній зоні Катранка та Расейка, у перший день було багато бичків, хамси та атерини – їх відрами зібрали відпочиваючі. Також рибою харчувалися багато птахів. Однак наступного дня вже не було знайдено жодної рибки.

Як уточнив Русєв, такі природні явища з’являються періодично і переважно влітку, але вони не загрожують популяціям гідробіонтів, які здатні швидко відновлюватися.

Ремарка Івасів

Нагадаємо, у Національному природному парку «Тузловські лимани» (Одеська обл.) живуть цікаві рептилії – червонокнижні болотяні черепахи, яких вчені зафіксували та оприлюднили відповідні фотографії.

За словами доктора біологічних наук, співробітника парку Івана Русєва, це рідкісний, занесений до Червоної книги МСОП (Міжнародний союз охорони природи) вид рептилій.

Ця унікальна черепаха – аборигенний вигляд, дуже важливий та необхідний елемент водно-болотних екосистем у національному природному парку «Тузловські лимани». Маленькі черепашки зазвичай вилуплюються із серпня по жовтень і зиму проводять під землею, у купах органіки, або під піском. А цієї весни, ще на початку травня, під час війни, на Тузловській Амазонії розпочався вихід черепашок із зимівлі.

Болотяна черепаха в межах нацпарку зустрічається в нечисленних прісних або напівпресних водоймах НВП «Тузловські лимани» – пониззі малих річок Хаджідер, Алкалія, в зоні Джантшейського лиману та Малого Сасика.


В Одесской области Черное море выбросило на побережье тысячи крабов

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» в Одесской области Черное море выбросило на побережье тысячи крабов.

«В последние дни мощный северный ветер отогнал воду с берегов Черного моря в нашем нацпарке. Такие мощные ветры «потянули» воду из Тузловских лиманов через пролив между морем и лиманами на 2 км песчаной пересыпи и их уровень снизился на 15-20 см. Тем временем к берегу из глубин моря подтянуло холодную воду, сероводород и много крабов», – рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев.

По его словам, он оказался на берегу моря на следующий день, 5 июля, после выброса гидробионтов, когда их уже немного стало меньше на берегу.

«Но даже такая картина – количество выброшенных на берег крабов, поражает. Их на берег выбросило сотни тысяч в пределах песчаной пересыпи нацпарка. В среднем по 3 краба на погонный метр. Среди них мраморный краб, каменный и крабы плавунцы. Мраморных меньше всего где-то до 5%, немного и каменных, остальные – плавунцы», – рассказал ученый.

По словам отдыхающих, на рекреационной зоне Катранка и Расейка, в первый день было много бычков, хамсы и атерины – их ведрами собрали отдыхающие. Также рыбой питались многие птицы. Однако на следующий день уже не было найдено ни одной рыбешки.

Как уточнил Русев, такие природные явления появляются периодически и преимущественно летом, но они не являются угрожающими для популяций гидробионтов, которые способны быстро восстанавливаться.

Ремарка Ивасей

Напомним, в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» (Одесская обл.) живут интересные рептилии – краснокнижные болотные черепахи, которых ученые зафиксировали и обнародовали соответствующие фотографии.

По словам доктора биологических наук, сотрудника парка Ивана Русева, это редкий, занесенный в Красную книгу МСОП (Международный союз охраны природы) вид рептилий.

Эта уникальная черепаха – аборигенный вид, очень важный и необходимый элемент водно-болотных экосистем в национальном природном парке «Тузловские лиманы». Маленькие черепашки обычно вылупляются с августа по октябрь и зиму проводят под землей, в кучах органики, или под песком. А этой весной, еще в начале мая, во время войны, на Тузловской Амазонии начался выход черепашек с зимовки.

Болотная черепаха в пределах нацпарка встречается в немногочисленных пресных или полупресных водоемах НПП «Тузловские лиманы» – низовьях малых рек Хаджидер, Алкалия, в зоне Джантшейского лимана и Малого Сасыка.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

Top