Самый языкатый сайт Одессы

На сайті Кабміну опубліковано петицію проти злиття двох одеських вузів

На сайті Кабміну опубліковано петицію проти злиття двох одеських вузів

Петицію проти об’єднання Одеського державного екологічного університету шляхом приєднання з ОНУ ім Мечникова опубліковано від імені професора Гідромету Олени Павленко.

В документі міститься вимога скасувати рішення КМУ № 7-р про реорганізацію Одеського державного екологічного університету шляхом приєднання з ОНУ ім Мечникова, як необґрунтоване, суперечить принципам демократії, діючому закон-ву та потребам України у воєнний та післявоєниий період.

Для розгляду піднятого питання на рівні уряду треба зібрати 25 тисяч голосів громадян Украині в 90-денний термін.

ПІДПИСАТИ ПЕТИЦІЮ

Ремарка Івасів

В Одеському екологічному університеті виступили проти приєднання до Одеського національного університету ім. Мечникова.

Колектив університету підписав відкрите звернення до Кабміну, в якому просять сприяти збереженню ОДЕКУ, його корпусів, лабораторій та матеріальної бази. Та скасувати рішення про реорганізацію університету та приєднання до університету ім. Мечникова.

Якщо приєднання не можна уникнути, то в університеті просять надати автономію та зберегти унікальні факультети. Звернення підписали близько 400 співробітників університету.

На фото: автор петиції професор Олена Павленко

_________________________________________

На сайте Кабмина опубликована петиция против слияния двух одесских вузов

Петиция против объединения Одесского государственного экологического университета путем присоединения с ОНУ им Мечникова опубликована от имени профессора Гидромета Елены Павленко.

В документе содержится требование отменить решение КМУ № 7-р о реорганизации Одесского государственного экологического университета путем присоединения с ОНУ им Мечникова, как необоснованное, противоречащее принципам демократии, действующему закону и потребностям Украины в военный и послевоенный период.

Для рассмотрения поднятого вопроса на уровне правительства нужно собрать 25 тысяч голосов граждан Украины в 90-дневный срок.

Ремарка Ивасей

В Одесском экологическом университете выступили против присоединения к Одесскому национальному университету им. Мечникова.

Коллектив университета подписал открытое обращение в Кабмин, в котором просят содействовать сохранению ОДЕКУ, его корпусов, лабораторий и материальной базы. И отменить решение о реорганизации университета и присоединении к университету им. Мечникова.

На фото: автор петиции профессор Елена Павленко

📌Сайт
📌Телеграм
📌Threads
📌Facebook
📌Insta

Top