Самый языкатый сайт Одессы

Освітяни Одеси протестують проти злиття вузів (відео)

Освітяни Одеси протестують проти злиття вузів (відео)

В Одеському екологічному університеті виступили проти приєднання до Одеського національного університету ім. Мечникова.

В ОДЕКУ сьогодні провели збори співробітників та студентів з приводу приєднання, пише Ділова Одеса.

Колектив університету підписав відкрите звернення до Кабміну, в якому просять сприяти збереженню ОДЕКУ, його корпусів, лабораторій та матеріальної бази. Та скасувати рішення про реорганізацію університету та приєднання до університету ім. Мечникова.

Якщо приєднання не можна уникнути, то в університеті просять надати автономію та зберегти унікальні факультети. Звернення підписали близько 400 співробітників університету.

Ремарка Івасів

Одеський державний екологічний університет і фізико-хімічний інститут захисту довкілля та людини (ФХІЗОСЧ) приєднують до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, посилаючись на результати засідання Кабміну щодо реорганізації навчальних закладів.

📍Одеський екологічний університет був заснований ще 1932 року в Харкові, а потім 1944-го перенесений до Одеси. Включає в себе Херсонський гідрометеорологічний фаховий коледж і Одеський коледж комп’ютерних технологій, навчально-науковий гідрометеорологічний інститут.

☝️ФХІЗОСЧ — єдина в Україні установа, що здійснює розробку, експертну оцінку та виробництво сорбційно-фільтрувальних матеріалів і низькотемпературних каталізаторів нейтралізації токсичних газоподібних сполук, засобів індивідуального захисту органів дихання на їхній основі.

**

Педагоги Одессы протестуют против слияния вузов (видео)


В Одесском экологическом университете выступили против присоединения к Одесскому национальному университету им. Мечникова.

В ОГЭКУ сегодня провели собрание сотрудников и студентов по поводу присоединения.

Коллектив университета подписал открытое обращение в Кабмин, в котором просят содействовать сохранению ОГЭКУ, его корпусов, лабораторий и материальной базы. И отменить решение о реорганизации университета и присоединении к университету им. Мечникова.

Если присоединения нельзя избежать, то в университете просят предоставить автономию и сохранить уникальные факультеты. Обращение подписали около 400 сотрудников университета.

Справка ДО
Одесский государственный экологический университет и физико-химический институт защиты окружающей среды и человека (ФХИЗОСЧ) присоединяют к Одесскому национальному университету имени И.И. Мечникова.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, ссылаясь на результаты заседания Кабмина по реорганизации учебных заведений.

📍Одесский экологический университет был основан еще в 1932 году в Харькове, а затем в 1944-м перенесен в Одессу. Включает Херсонский гидрометеорологический профессиональный колледж и Одесский колледж компьютерных технологий, учебно-научный гидрометеорологический институт.

☝️ФХИЗОСЧ — единственное в Украине учреждение, осуществляющее разработку, экспертную оценку и производство сорбционно-фильтровальных материалов и низкотемпературных катализаторов нейтрализации токсичных газообразных соединений, средств индивидуальной защиты органов дыхания на их основе.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Threads
📌Facebook
📌Insta

ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины

Leave a comment

Top