Самый языкатый сайт Одессы

Перевіряти військовий квиток і доставляти до ТЦК: поліція отримає нові повноваження

Перевіряти військовий квиток і доставляти до ТЦК: поліція отримає нові повноваження

З 18 травня перевіряти військовий квиток в українців зможуть не тільки співробітники ТЦК, а й поліції.

Причому поліцейські матимуть доступ і до бази даних «Оберіг», щоб бачити, чи вручено людині повістку.

У разі виявлених порушень правил військового обліку поліцейські можуть доставити людину в ТЦК.

Така норма закладена в закон про посилення мобілізації, повідомляє «Судово-юридична газета».

За нею чоловіки 18-60 років будуть зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу ТЦК, поліцейського і прикордонника.

Разом із військовим квитком можуть вимагати показати посвідчення особи.

Дані можуть звірити з реєстром військовозобов’язаних «Оберіг», звідки дізнатися, чи стоїть людина на обліку, чи виписували їй повістку, де вона зареєстрована і працює.

У разі виявлення порушень правил військового обліку та мобілізації поліція може доставити людину в ТЦК.

Або ж поліція отримає від ТЦК, СБУ чи розвідувальних органів інформацію про конкретного порушника.

Тоді, якщо поліція не зможе його знайти, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає такому громадянину рекомендованим листом повістку і звертається до суду про обмеження права водіння автомобіля.

Якщо суд задовольняє позов ТЦК, то постанова передається в поліцію.

«Наразі не зовсім зрозуміло, як відбуватиметься виконання накладення обмеження у праві керування авто, вочевидь, це питання ще врегулюють окремим актом», — пише «Судово-юридична газета».

Нагадаємо також, що відправлена рекомендованим листом повістка вважається врученою, за чим слідує заочний штраф до 25,5 тис. гривень, а в разі несплати —
блокування рахунків.


Проверять военный билет и доставлять в ТЦК: полиция получит новые полномочия

С 18 мая проверять военный билет у украинцев смогут не только сотрудники ТЦК, но и полиции.

Причем полицейские будут иметь доступ и к базе данных «Оберег», чтобы видеть, вручена ли человеку повестка.

В случае выявленных нарушений правил военного учета, полицейские могут доставить человека в ТЦК.

Такая норма заложена в закон об усилении мобилизации, сообщает «Судебно-юридическая газета».

За ней мужчины 18-60 лет будут обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию ТЦК, полицейского и пограничника.

Вместе с военным билетом могут потребовать показать удостоверение личности.

Данные могут сверить с реестром военнообязанных «Оберег», откуда узнать, стоит ли человек на учете, выписывали ли ему повестку, где он зарегистрирован и работает.

При выявлении нарушений правил военного учета и мобилизации полиция может доставить человека в ТЦК.

Или полиция получит от ТЦК, СБУ или разведывательных органов информацию о конкретном нарушителе.

Тогда, если полиция не сможет его найти, руководитель ТЦК в течение 5 дней посылает такому гражданину заказным письмом повестку и обращается в суд об ограничении права вождения автомобиля.

Если суд удовлетворяет иск ТЦК, то постановление передается в полицию.

«Пока не совсем понятно, как будет происходить выполнение наложения ограничения в праве вождения авто, очевидно, этот вопрос еще урегулируют отдельным актом», — пишет «Судебно-юридическая газета».

Напомним также, что отправленная заказным письмом повестка считается врученной, за чем следует заочный штраф до 25,5 тыс. гривен, а в случае неуплаты —
блокировка счетов.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины

Leave a comment

Top