Самый языкатый сайт Одессы

«Потяг спротиву» вирушив з Одеси до Краматорська (фото)

«Потяг спротиву» вирушив з Одеси до Краматорська (фото)

12 червня Укрзалізниця і рух «Жовта стрічка» перетворили потяг №192/191 Одеса – Краматорськ на символ підтримки українців у всіх поки що окупованих містах, містечках, селищах і найменших селах.

На лівреї вагонів потяга поверх жовтої смуги нанесені кайтоконіми — назви жителів — усіх тимчасово окупованих населених пунктів. Не лише великих чи відомих — як-то донеччани і ялтинці, мелітопольці й маріупольці — а й найменших селищ і сіл. Це наші люди, що залишаються на своїй землі, вірять в Україну та обирають не здаватися, попри обставини.

«Залізничники традиційно одними з перших заходять на деокуповані території, повертаючи залізничне сполучення, а з ним — і цивілізацію. Ми чудово пам’ятаємо емоції від повернення до українського Ізюма, Херсона та інших міст — і хочемо передати сигнал мешканцям поки що окупованих регіонів, що ми готові, чекаємо і підтримуємо. Понад 10200 залізничників у лавах Сил оборони наближають деокупацію, і ми маємо боротися за кожного українця й українку, які серед засилля російської пропаганди й ворожого тиску продовжують чинити спротив. Потяг “Жовта стрічка” є символом того, що одного дня вони сядуть в українські потяги, які знову приїдуть на звільнені території», — керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Пасажири першого рейсу отримали спеціальні буклети з жовтою стрічкою, яку можуть пов’язати на знак солідарності з тими, хто з ризиком для власного життя щодня робить малі героїчні вчинки, наближаючи перемогу України. Імена й обличчя активістів і активісток руху «Жовта стрічка» з міркувань безпеки залишаються анонімними. Однак для них важливо, що на підконтрольних територіях знають та не забувають про їхній спротив.

Маршрут поїзда №192/191 Одеса – Краматорськ пролягає через 25 станцій, зокрема Дніпро та Слов’янськ.

Ремарка Івасів

«Жовта стрічка» – найбільший рух ненасильницького спротиву окупації. Він виник у березні 2022 року в Херсоні, коли на знак опору російським окупантам місцеві активісти й активістки стали чіпляти та малювати жовті стрічки як символ України. Відтоді на всіх тимчасово окупованих територіях тисячі учасників і учасниць чинять системний спротив: закликають бойкотувати референдуми й вибори, знищують російську пропаганду, фіксують пересування ворога, позначають жовтими стрічками, що це українська земля.


Поезд сопротивления отправился из Одессы в Краматорск (фото)

12 июня Укрзализныця и движение «Желтая лента» превратили поезд №192/191 Одесса – Краматорск в символ поддержки украинцев во всех пока оккупированных городах, городках, поселках и самых маленьких селах.

На ливреи вагонов поезда поверх желтой полосы нанесены кайтоконимы – названия жителей – всех временно оккупированных населенных пунктов. Не только больших или известных — как дончане и ялтинцы, мелитопольцы и мариупольцы — но и самых маленьких поселков и сел. Это наши люди, которые остаются на своей земле, верят в Украину и выбирают не сдаваться, несмотря на обстоятельства.

«Железнодорожники традиционно одними из первых заходят на деоккупированные территории, возвращая железнодорожное сообщение, а с ним – и цивилизацию. Мы прекрасно помним эмоции от возвращения в украинский Изюм, Херсон и другие города — и хотим передать сигнал жителям пока оккупированных регионов, что мы готовы, ждем и поддерживаем. Более 10200 железнодорожников в рядах Сил обороны приближают деоккупацию, и мы должны бороться за каждого украинца и украинку, которые среди засилья российской пропаганды и вражеского давления продолжают сопротивляться. Поезд Желтая лента является символом того, что однажды они сядут в украинские поезда, которые снова приедут на освобожденные территории», — руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.

Пассажиры первого рейса получили специальные буклеты с желтой лентой, которую могут связать в знак солидарности с теми, кто с риском для собственной жизни каждый день совершает малые героические поступки, приближая победу Украины. Имена и лица активистов и активисток движения «Желтая лента» по соображениям безопасности остаются анонимными. Однако для них важно, что на подконтрольных территориях знают и не забывают об их сопротивлении.

Маршрут поезда №192/191 Одесса – Краматорск пролегает через 25 станций, в том числе Днепр и Славянск.

Ремарка Ивасов

«Желтая лента» – самое большое движение ненасильственного сопротивления оккупации. Он возник в марте 2022 года в Херсоне, когда в знак сопротивления российским оккупантам местные активисты и активистки стали цеплять и рисовать желтые ленты как символ Украины. С тех пор на всех временно оккупированных территориях тысячи участников и участниц оказывают системное сопротивление: призывают бойкотировать референдумы и выборы, уничтожают российскую пропаганду, фиксируют передвижение врага, обозначают желтыми лентами, что это украинская земля.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины

Leave a comment

Top