Самый языкатый сайт Одессы

Світова спільнота сьогодні відзначає День пам’яток історії та культури

Світова спільнота сьогодні відзначає День пам’яток історії та культури

18 квітня відзначають Міжнародний день пам’ятних та визначних місць, а в Україні – День пам’яток історії та культури.

 Останні роки країна бореться з навалою окупантів, які нищать без розбору все довкола. Удари росіян завдають великої шкоди містам та їх пам’яткам архітектури. Тільки в Одеській області росіянами пошкоджені 123 культурні пам’ятки.

Наше місто багате на мистецьку та культурну спадщину – відношення до неї має бути уважним та дбайливим. Під час війни посилення захисту цих об’єктів є надважливим завданням.

На території Одеської області з початку повномасштабного вторгнення різного ступеня пошкодження зазнали 123 будівлі-пам’ятки, з них національного значення – 18, місцевого значення – 105.

Зараз в Одеській області  також активно працюють над виявленням, дослідженням та популяризацією нематеріальної культурної спадщини. До Національного переліку від Одеської області додано 10 елементів. Зазначається, що у 2023 році до переліку було внесено три елементи.

Росіяни навмисно спрямовують свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Їх чисельні удари по місту пошкодили старовинні будівлі та об’єкти культурної спадщини: Одеський археологічний та Морський музеїВоронцовський палац, Пасаж, житловий будинок Чижевича, житлова забудова Соломос (початок XX сторіччя, пам’ятка архітектури місцевого значення), тощо. В числі найбільш постраждалих  будівель: Спасо-Преображенський собор, Будинок вчених та Одеський літературний музей. Наразі відомо про близько 100 пам’ятників архітектури Одеси, які зазнали пошкоджень чи руйнувань через війну.

Сьогодні Донецька, Харківська та Одеська області вважаються регіонами, де об’єкти культурної спадщини зазнали найбільших російських атак. Загалом цілями росіян стали понад 900 об’єктів історії та культури в Україні. Крім того, понад 20 тисяч пам’яток культури національного та місцевого значення перебувають під окупацією.

Раніше уряд повідомляв, що усі об’єкти  культурної спадщини в Україні внесуть до спеціального державного реєстру. Цей реєстр стане інструментом для визначення розміру компенсацій від російської федерації.

Ремарка Івасів

Нагадаємо, що на початку 2023 року всесвітня організація ЮНЕСКО взяла під посилений захист історичний центр Одеси. Зокрема, це ансамбль Приморського бульвару, Театральна площа, вулиці Дерибасівська, Гоголя, Торгівельний порт, Пасаж. Це пов’язане з тим, що пам’ятки можуть отримати шкоду або бути зруйнованими через війну. Цей статус Одеса намагалася отримати задовго до повномасштабного вторгнення, а сам процес включення історичного центру до списку спадщини ЮНЕСКО тривав близько 10 років.

Окрім захисту ЮНЕСКО на місто та державу накладаються і певні зобов’язання. Серед них: утримання території у належному стані, заборона на появу дисгармонійних об’єктів у охоронній зоні, збереження зовнішнього вигляду вулиць максимально наближеним до подій Революції 1917 року.

Вже у квітні 2024 року на сайті організації з’явилася оновлена мапа історичного центру Одеси – на ній можна побачити що зона охорони культурної спадщини була розширена, до неї потрапили вулиці Приморська – Лідерсовський бульвар – Леонтовича – Пантелеймонівська – Старопортофранківська – Балківська. Проте жодних офіційних звернень з цього приводу поки що не було.

До збереження культурних пам’яток  Одеської області підключились й інші країни. Так, німецьке місто Бремен допомагає зацифровувати об’єкти культури та пам’ятки архітектури в регіоні. Під час постійних терористичних атак ворога, пояснили фахівці,  це допоможе зберегти культурні пам’ятки задля уникнення втрати унікальних артефактів та витворів мистецтва, які є невід’ємною частиною ідентичності народів та спільним надбанням людства.


Мировое сообщество сегодня отмечает День памятников истории и культуры

18 апреля отмечают Международный день памятных и достопримечательностей, а в Украине – День памятников истории и культуры.

Последние годы страна борется с нашествием окупантов, которые уничтожают без разбора все вокруг. Удары россиян наносят большой ущерб городам и памятникам архитектуры. Только в Одесской области россиянами повреждены 123 культурных памятника.

Наш город богат художественным и культурным наследием – отношение к нему должно быть внимательным и бережным. Во время войны усиление защиты этих объектов является важной задачей.

На территории Одесской области с начала полномасштабного вторжения разной степени повреждения получили 123 здания-памятника, из них национальное значение – 18, местного значения – 105.

Сейчас в Одесской области также активно работают над выявлением, исследованием и популяризацией нематериального культурного наследия. В Национальный перечень от Одесской области добавлено 10 элементов. Отмечается, что в 2023 году в перечень было внесено три элемента.

Россияне намеренно направляют свои ракеты на находящийся под защитой ЮНЕСКО исторический центр Одессы. Их многочисленные удары по городу повредили старинные здания и объекты культурного наследия: Одесский археологический и Морской музеи, Воронцовский дворец, Пассаж, жилой дом Чижевича, жилая застройка Соломоса (начало XX столетия, памятник архитектур. В числе наиболее пострадавших зданий: Спасо-Преображенский собор, Дом ученых и Одесский литературный музей. Сейчас известно о около 100 памятниках архитектуры Одессы, которые получили повреждения или разрушения из-за войны.

Сегодня Донецкая, Харьковская и Одесская области считаются регионами, где объекты культурного наследия подверглись крупнейшим российским атакам. Всего целями россиян стали более 900 объектов истории и культуры в Украине. Кроме того, более 20 тысяч памятников культуры национального и местного значения находятся под оккупацией.

Ранее правительство сообщало, что все объекты культурного наследия в Украине внесут в специальный государственный реестр. Этот регистр станет инструментом для определения размера компенсаций от российской федерации.

Ремарка Ивасей

Напомним, что в начале 2023 г. всемирная организация ЮНЕСКО взяла под усиленную защиту исторический центр Одессы. В частности, это ансамбль Приморского бульвара, Театральная площадь, Дерибасовская улица, Гоголя, Торговый порт, Пассаж. Это связано с тем, что памятки могут получить вред или быть разрушенными из-за войны. Этот статус Одесса пыталась получить задолго до полномасштабного вторжения, а сам процесс включения исторического центра в список ЮНЕСКО длился около 10 лет.

Кроме защиты ЮНЕСКО, на город и государство налагаются и определенные обязательства. Среди них: содержание территории в надлежащем состоянии, запрет появления дисгармоничных объектов в охранной зоне, сохранение внешнего вида улиц максимально приближенным к событиям революции 1917 года.

Уже в апреле 2024 года на сайте организации появилась обновленная карта исторического центра Одессы – на ней можно увидеть, что зона охраны культурного наследия была расширена, в нее попали улицы Приморская – Лидерсовский бульвар – Леонтовича – Пантелеймоновская – Старопортофранковская – Балковская. Однако никаких официальных обращений на этот счет пока не было.

К сохранению культурных памятников Одесской области подключились и другие страны. Так, немецкий город Бремен помогает зацифровывать объекты культуры и памятники архитектуры в регионе. Во время постоянных террористических атак врага, объяснили специалисты, это поможет сохранить культурные памятники во избежание потери уникальных артефактов и произведений искусства, которые являются неотъемлемой частью идентичности народов и общим достоянием человечества.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

Top