Самый языкатый сайт Одессы

Ухилянтів позбавлятимуть прав на керування транспортними засобами

Ухилянтів позбавлятимуть прав на керування транспортними засобами

Ухилянтам можуть заборонити керувати транспортними засобами. Забрати посвідчення водія можуть тільки через суд.

Комітет національної безпеки та оборони ВР підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання. 10 або 11 квітня Верховна Рада може ухвалити відповідний закон у разі завершення перегляду правок профільним комітетом. Серед іншого в документі прописана норма про заборону на керування транспортними засобами на вимогу ТЦК.

У законопроєкті про мобілізацію прибрано антиконституційні правки на кшталт блокування банківських рахунків ухильникам. Однак, найімовірніше, залишиться норма про позбавлення прав водіння осіб, які ухиляються від мобілізації.

Схема позбавлення права на керування транспортними засобами:

 • Протягом 30 днів ТЦК подає до суду позов, що підтверджує необхідність обмеження права водіння ТЗ.
 • Суд протягом 30 днів розглядає позов у письмовому вигляді, не викликаючи сторони на слухання. Але в разі клопотання про явку суд може призначити засідання.
 • Суд може відмовитися приймати позов, якщо ТЦК не доведуть, що громадянин не виконав обов’язки, передбачені законом. Або, якщо не буде доведено, що не можна було привести до ТЦК без цього заходу.
 • Рішення суду за такими позовами підлягає негайному виконанню. На апеляцію дається 15 днів.

Однак передбачаються винятки, такої заборони не буде, якщо:

 • Водіння — це основний офіційний заробіток (таксі, водій, працевлаштованих легально, або зареєстрованих як приватні підприємці);
 • Якщо автомобіль використовується особою з інвалідністю або особою, на утриманні якої перебувають особи з інвалідністю 1-2 груп або дитина з інвалідністю.

Довідка Івасів

29 березня Комітет Верховної Ради завершив розглядати усі правки щодо проєкту закону. З закону виключили норму про демобілізацію та ротацію військових. Причому це було зроблено особисто за проханням головкома ЗСУ Олександра Сирського. Тому члени Комітету ВР з питань нацбезпеки на засіданні 9 квітня ухвалили рішення про виключення положення щодо демобілізації і ротації військових із урядового законопроєкту. Питання, повʼязані з механізмами ротації та демобілізації, розглянуть у окремому законопроєкті, який розроблятимуть протягом 8 місяців, тобто до кінця року. Це відбудеться вже після прийняття основного закону про мобілізацію.

Також комітет рекомендував значно збільшити штрафи за порушення законодавства про оборону та мобілізацію. Тюремного ув’язнення чи арешту за такі порушення не передбачається. 

У законопроєкті про мобілізацію, крім цього, закріплена низка категорій осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану. Зокрема, це люди з інвалідністю та батьки трьох і більше неповнолітніх дітей. Також відстрочку можуть отримати студенти, але за певних умов. Крім цього, відповідне право передбачене для деяких опікунів. 

Нагадаємо, 9 квітня Комітет національної безпеки та оборони ВР підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту. Оновлений документ готовий до другого читання в парламенті. Розгляд законопроєкту в Раді почнеться 10 квітня. проголосувати ж за нього можуть у четвер, 11 квітня. Документ набере чинності через місяць після ухвалення.

________________________________________________________________________________________________________________

Уклонистов будут лишать прав на управление транспортными средствами

Уклонистам могут запретить управлять транспортными средствами. Забрать водительское удостоверение могут только через суд.

Комитет национальной безопасности и обороны ВР подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению. 10 или 11 апреля Верховная Рада может принять соответствующий закон в случае завершения пересмотра правок профильным комитетом. Среди прочего в документе прописана норма о запрете на управление транспортными средствами по требованию ТЦК.

В законопроекте о мобилизации убраны антиконституционные правки вроде блокировки банковских счетов уклонистам. Однако, скорее всего, останется норма о лишении прав вождения лиц, уклоняющихся от мобилизации.

Схема лишения права на управление транспортными средствами:

 • В течение 30 дней ТЦК подает в суд иск, подтверждающий необходимость ограничения права вождения ТС.
 • Суд в течение 30 дней рассматривает иск в письменном виде, не вызывая стороны на слушание. Но в случае ходатайства о явке суд может назначить заседание.
 • Суд может отказаться принимать иск, если ТЦК не докажут, что гражданин не выполнил обязанности, предусмотренные законом. Или, если не будет доказано, что нельзя было привести к ТЦК без этой меры.
 • Решение суда по таким искам подлежит немедленному исполнению. На апелляцию дается 15 дней.

Однако предусматриваются исключения, такого запрета не будет, если:

 • Вождение — это основной официальный заработок (такси, водитель, трудоустроенных легально, или зарегистрированных как частные предприниматели);
 • Если автомобиль используется лицом с инвалидностью или лицом, на содержании которого находятся лица с инвалидностью 1-2 групп или ребенок с инвалидностью.

Справка Ивасей

29 марта Комитет Верховной Рады завершил рассматривать все правки по проекту закона. Из закона исключили норму о демобилизации и ротации военных. Причем это было сделано лично по просьбе главкома ВСУ Александра Сырского. Поэтому члены Комитета ВР по вопросам нацбезопасности на заседании 9 апреля приняли решение об исключении положения о демобилизации и ротации военных из правительственного законопроекта. Вопросы, связанные с механизмами ротации и демобилизации, рассмотрят в отдельном законопроекте, который будут разрабатывать в течение 8 месяцев, то есть до конца года. Это произойдет уже после принятия основного закона о мобилизации.

Также комитет рекомендовал значительно увеличить штрафы за нарушение законодательства об обороне и мобилизации. Тюремного заключения или ареста за такие нарушения не предусматривается.

В законопроекте о мобилизации, кроме этого, закреплен ряд категорий лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации во время действия военного положения. В частности, это люди с инвалидностью и родители трех и более несовершеннолетних детей. Также отсрочку могут получить студенты, но при определенных условиях. Кроме этого, соответствующее право предусмотрено для некоторых опекунов.

Напомним, 9 апреля Комитет национальной безопасности и обороны ВР подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта. Обновленный документ готов ко второму чтению в парламенте. Рассмотрение законопроекта в Раде начнется 10 апреля. проголосовать же за него могут в четверг, 11 апреля. Документ вступит в силу через месяц после принятия.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

Top