Самый языкатый сайт Одессы

«Від долі України у цій війні залежить доля світу на землі» — Михайло Рева (фото)

«Від долі України у цій війні залежить доля світу на землі» — Михайло Рева (фото)

Проєкт «Дослідження зла» одеського скульптора Михайла Реви продовжує свою місію, розповідаючи про трагедію, що відбувається на українській землі.

Сам же Михайло Рева зауважує, що наразі рушійною силою є дипломатія та, на його думку, саме від неї залежить доля країни. 

 «Дипломатія — мистецтво діалогу. Від долі України у цій війні залежить доля світу на землі»,  — зазначив скульптор Михайло Рева.

Після виставки в паризькому George Marshall Center at the Hotel Tallerand та Mairie Paris Centre, експозиція переїхала до Берліна. Вона була представлена в резиденції Посла України в Німеччині для закритого показу депутатам Бундестага, представникам воєнно-промислового комплексу Німеччини і дипломатам різних країн. Виставка викликала великий резонанс і привернула увагу до ситуації в Україні.

Ремарка Івасів

Ми раніше писали, що на Думській площі був представлений  артпроєкт митців з Одеси та Італії. Він має назву «ПРОЗРІННЯ» або «EPIPHANY» — це скульптурна композиція архітектора Михайла Реви, яка надалі буде представлена на Венеційському бієнале.

Додамо, що на сайті ЮНЕСКО з’явилася карта Одеси, на якій відмічено нову зону, яка потрапляє під охорону всесвітньої спадщини. Якщо раніше це була невелика ділянка в центрі, то тепер це вся його центральна частина.


Проект «Исследование зла» одесского скульптора Михаила Ревы продолжает свою миссию, рассказывая о происходящей на украинской земле трагедии.

Сам же Михаил Рева отмечает, что сейчас движущей силой является дипломатия и, по его мнению, именно от нее зависит судьба страны. 

  «Дипломатия — искусство диалога. От судьбы Украины в этой войне зависит судьба мира на земле», — отметил скульптор Михаил Рева.

После выставки в парижском George Marshall Center в Hotel Tallerand и Mairie Paris Centre, экспозиция переехала в Берлин. Она была представлена в резиденции Посла Украины в Германии для закрытого показа депутатам Бундестага, представителям военно-промышленного комплекса Германии и дипломатам разных стран. Выставка вызвала большой резонанс и обратила внимание на ситуацию в Украине.

Ремарка Ивасей

Мы ранее писали, что на Думской площади был представлен артпроект художников из Одессы и Италии. Он называется «ПРОЗРЕНИЕ» или «EPIPHANY» — это скульптурная композиция архитектора Михаила Ревы, которая в дальнейшем будет представлена на Венецианском биеннале.

Добавим, что на сайте ЮНЕСКО появилась карта Одессы, на которой отмечена новая зона, которая попадает под охрану всемирного наследия. Если раньше это был небольшой участок в центре, то теперь это вся его центральная часть.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

Top