Самый языкатый сайт Одессы

Військовим закрито доступ до азартних ігор в інтернеті

Військовим закрито доступ до азартних ігор в інтернеті

23 квітня 2024 року, набрав чинності Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет».

Актом визначено, серед ряду інших положень:

1.Головнокомандувачеві Збройних Сил України, керівництву інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, невідкладно запровадити на період дії правового режиму воєнного стану заборону військовослужбовцям доступу до гральних закладів та/або участі в азартних іграх у мережі Інтернет.

2.Міністерству охорони здоров’я України забезпечити у тримісячний строк прийняття клінічного протоколу (стандарту) лікування ігрової залежності.

3.Міністерству соціальної політики України забезпечити у тримісячний строк прийняття державного стандарту надання соціальної послуги «017.4. Соціально-психологічна реабілітація осіб з ігровою залежністю».

4.Службі безпеки України спільно з уповноваженими органами забезпечити у двомісячний строк проведення перевірок організаторів азартних ігор щодо дотримання ними санкційного законодавства України, за результатами яких ужити заходів щодо застосування до організаторів азартних ігор відповідних санкцій.

5.Міністерству цифрової трансформації України провести у місячний строк переговори з компаніями «Apple» та «Google» щодо заборони розміщення застосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії в зоні «UA» у їх магазинах додатків.

Чимало обмежень будуть введені в дію актами Кабміну до кінця травня цього року.

________________________________________________________________________________________________________________

Военным закрыт доступ к азартным играм в интернете

23 апреля 2024 года, вступил в силу Указ Президента Украины О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 года «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет».

Актом определено, среди ряда других положений:

1.Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины, руководству других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, безотлагательно ввести на период действия правового режима военного положения запрет военнослужащим доступа к игорным заведениям и/или участия в азартных играх в сети Интернет.

2. Министерству здравоохранения Украины обеспечить в трехмесячный срок принятие клинического протокола (стандарта) лечения игровой зависимости.

3.Министерству социальной политики Украины обеспечить в трехмесячный срок принятие государственного стандарта предоставления социальной услуги «017.4. Социально-психологическая реабилитация лиц с игровой зависимостью».

4.Службе безопасности Украины совместно с уполномоченными органами обеспечить в двухмесячный срок проведение проверок организаторов азартных игр по соблюдению ими санкционного законодательства Украины, по результатам которых принять меры по применению к организаторам азартных игр соответствующих санкций.

5. Министерству цифровой трансформации Украины провести в месячный срок переговоры с компаниями «Apple» и «Google» о запрете размещения приложений с азартными играми без соответствующей лицензии в зоне «UA» в их магазинах приложений.

Многие ограничения будут введены в действие актами Кабмина до конца мая этого года.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

Top