Самый языкатый сайт Одессы

Яка відповідальність чекає на ухилянтів після 18 травня?

Яка відповідальність чекає на ухилянтів після 18 травня?

З 18 травня в Україні набирає чинності закон про посилення мобілізації. Паралельно з ним має запрацювати ще один закон, ухвалений Радою, про відповідальність для «ухилянтів» (штрафи від 17 000 до 25 500 гривень, для посадових осіб – від 34 000 до 59 500 гривень). Він поки що президентом не підписаний, але, швидше за все, це буде зроблено найближчим часом.

Навколо теми, яка і на кого чекає відповідальність, вже багато дуже суперечливої інформації.

Наприклад, низка депутатів заявляє, що нібито після того, як людина не сплатить кілька штрафів, їй загрожує кримінальна відповідальність. Усі опитані адвокати та юристи це спростували. Немає жодної кримінальної відповідальності за те, що не оновив свої дані або не прийшов на порядок денний. Тільки штраф, незалежно від того, скільки разів він на людину накладається.

Кримінальна відповідальність виникає у двох випадках. Якщо людина не прийшла після попередження керівника ТЦК (не плутати з повісткою). При цьому, що важливо, попередження має бути особисто вручене людині.

По-друге, кримінальна відповідальність настає, якщо людина пройшла військово-лікарську комісію і йому було вручено повістку про мобілізацію в армію («бойова») і вона нею не з’явилася. Але для цього потрібно пройти ВЛК.

За несплату штрафу може загрожувати арешт майна та списання коштів із рахунку.

Однак є великий перелік того, на що стягнення не можна накладати.

Крім того, накладення штрафів можна оскаржити у суді. І юристи це рекомендують робити, оскільки заплативши штраф, людина фактично визнає себе винною у порушенні правил військового обліку. А це загрожує тим, що надалі такому військовозобов’язаному, якщо його знайдуть, уже можуть поставити попередження від ТЦК, за ухилення від якого настає кримінальна відповідальність.


Какая ответственность ждёт уклонистов после 18 мая?

С 18 мая в Украине вступает в силу закон об усилении мобилизации. Параллельно с ним должен заработать еще один закон, принятый Радой, об ответственности для уклоняющихся (штрафы от 17 000 до 25 500 гривен, для должностных лиц – от 34 000 до 59 500 гривен). Он пока президентом не подписан, но, скорее всего, это будет сделано в ближайшее время.

Вокруг темы, которая и кого ждет ответственность, уже много противоречивой информации.

Например, ряд депутатов заявляют, что якобы после того, как человек не оплатит несколько штрафов, ему грозит уголовная ответственность. Все опрошенные адвокаты и юристы это опровергли. Нет никакой уголовной ответственности за то, что не обновил свои данные или не пришел на повестку дня. Только штраф, вне зависимости от того, сколько раз он на человека налагается.

Уголовная ответственность возникает в двух вариантах. Если человек не пришел после предупреждения руководителя ТЦК (не путать с повесткой). При этом, что немаловажно, предупреждение должно быть лично вручено человеку.

Во-вторых, уголовная ответственность наступает, если человек прошел военно-врачебную комиссию и ему была вручена повестка о мобилизации в армию («боевая») и она ею не явилась. Но для этого нужно пройти ВЛК.

За неуплату штрафа может грозить арест имущества и списание средств со счета.

Однако есть большой перечень того, на что взыскание нельзя налагать.

Кроме того, наложение штрафов можно оспорить в суде. И юристы это рекомендуют делать, поскольку заплатив штраф, человек фактически признает себя виновным в нарушении правил военного учета. А это чревато тем, что в дальнейшем такому военнообязанному, если его найдут, уже могут поставить предупреждение от ТЦК, за уклонение от которого наступает уголовная ответственность.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

Top