Самый языкатый сайт Одессы

З 18 травня керівники підприємств відповідатимуть за неявку працівників до ТЦК (відео)

З 18 травня керівники підприємств відповідатимуть за неявку працівників до ТЦК (відео)

З 18 травня, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію, керівники підприємств будуть нести відповідальність за неявку своїх військовозобов?язаних працівників до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

«До 18 травня працює такий механізм: керівник видає наказ щодо оповіщення працівника і може цей наказ, до речі, відправити в ТЦК. Таким чином він знімає з себе відповідальність – тобто далі керівник не відповідає, чи буде військовозобов’язаний працівник іти до ТЦК, чи ні. Він свою частину юридичного питання виконав – сповістив військовозобов’язаного працівника, видавши наказ», – пояснив він в ефірі телеканалу «Київ 24».

Зараз юридично питання доставки такого працівника до ТЦК перекладається на керівника підприємства.

«Ще раз хочу наголосити: як це буде на практиці – поки з постановни Кабінету міністрів не зовсім зрозуміло. Я думаю, якісь додаткові механізми доробляти і розробляти. Але враховуючи те, що я зараз бачу перед собою, я думаю, що юридично це буде перекладання відповідальності на керівника. Умовно кажучи, коли керівник отримує наказ і перелік повісток для працівників підприємства, керівник буде зобов’язаний видати ці повістки під розпис і забезпечити явку військовозобов’язаних працівників до відповідного центру комплектації. Якщо вони не приходять туди, тоді на це підприємство, на цю посадову особу накладається адміністративна відповідальність», – резюмував Федієнко.


С 18 мая руководители предприятий будут отвечать за неявку работников в ТЦК (видео)

С 18 мая, когда вступит в силу новый закон о мобилизации, руководители предприятий будут нести ответственность за неявку своих военнообязанных работников в территориальные центры комплектования (ТЦК).

Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

«До 18 мая работает такой механизм: руководитель издает приказ об уведомлении работника и может этот приказ, кстати, отправить в ТЦК. Таким образом он снимает с себя ответственность – то есть дальше руководитель не отвечает, будет ли военнообязанный работник идти в ТЦК, или нет. Он свою часть юридического вопроса выполнил – известил военнообязанного работника, издав приказ», – объяснил он в эфире телеканала «Киев 24».

Сейчас юридически вопрос доставки такого работника в ТЦК переводится на руководителя предприятия.

«Еще раз хочу подчеркнуть: как это будет на практике – пока из постановления Кабинета министров не совсем понятно. Я думаю, какие-то дополнительные механизмы доделывать и разрабатывать. Но учитывая то, что я сейчас вижу перед собой, я думаю, что юридически это будет переложение ответственности на руководителя. Условно говоря, когда руководитель получает приказ и перечень повесток для работников предприятия, руководитель будет обязан выдать эти повестки под роспись и обеспечить явку военнообязанных работников в соответствующий центр комплектации. , на это должностное лицо налагается административная ответственность», – резюмировал Федиенко.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины

Leave a comment

Top