Самый языкатый сайт Одессы

Захист продовольчого хабу: чим важлива Одеса для світу

Захист продовольчого хабу: чим важлива Одеса для світу

Учетвер, 20 червня, Віце-премʼєр-міністр з питаньєвропейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, Міністр Німеччини у справах Європи Анна Люрманн та Міністр у справах ЄС Польщі Адам Шлапка зустрілися з представниками Одеської Обласної військової адміністрації та почули безпекову доповідь щодо ситуації та потреб області від представників місцевої влади, ДСНС та ДПС України.

Участь у зустрічі взяли, зокрема, начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, начальник регіонального управлінняДПСУ, бригадний генерал Юрій Петрів та начальник ГУ ДСНС України в Одеській області Денис Платонов.

Високопосадовці також відвідали зерновий терміналОдеського морського порту та на власні очі побачили руйнівні наслідки російських атак по цивільній інфраструктурі міста.

«Окрім Києва, де ми говорили про політичні питання і реформи, мені було важливо запросити міністрів до Одеси – міста, яке підтримує економіку країни завдяки морським зерновим коридорам. Це місто, яке потребує засобів протиповітряної оборони для захисту Чорноморського коридору та захисту міста як такого. Колеги-міністри були сповнені сміливості та рішучості приїхати в Одесу за тиждень до Першої Міжурядової конференції у Люксембурзі, де Україна офіційно відкриє переговори про членство у ЄС. Адже для них Одеса – це, в першу чергу, Європа», – наголосила Ольга Стефанішина за підсумками візиту.

Вона подякувала іноземним колегам за рішучість та відданість підтримці України на її євроінтеграційному шляху.

Зі свого боку, Міністерка у справах Європи Німеччини Анна Люрманн зазначила: «Одеса є критично важливою для всього світу через її роль в експорті українського зерна. Під час Саміту Миру у Швейцарії, де було представлено багато делегатів з Африки, Латинської Америки, вони підкреслювали, наскільки важливо отримувати зерно з України, щоб їхні люди могли отримати продовольство, а фермери мали добрива. Тому ми дуже вражені і дуже вдячні хоробримукраїнським Збройним силам, які зуміли забезпечити роботу українського зернового коридору. І дійсно, ми повинні допомогти у забезпеченні протиповітряної оборони – це головний пріоритет на даний момент».

Вона нагадала про рішення Німеччини передати Україні третю систему Patriot: «Ми знаємо, що необхідно робити більше, і ми готові надалі підтримувати Україну, щоб вона перемогла у цій жорстокій війні».

«Ми дуже добре розуміємо, що діяльність Одеси критично важлива не лише для української економіки, але і для для продовольчої безпеки всього світу, зокрема країн Північної Африки, Близького Сходу тощо. Ми також розуміємо, що Одеса повинна працювати як найважливіший зерновий хаб для України. Тому, ми переконуємо наших партнерів щодо необхідностідопомоги місту. Польща надає значну військовупідтримку Україні і продовжує допомагати також у різнихкоаліціях. Ми переконуємо наших партнерів, що кожна сторона повинна пропорційно долучитися до цієї допомоги, щоб Україна, і Одеса зокрема, могла захистити себе, а порти продовжували працювати», – зазначив Міністр у справах Європейського Союзу Польщі Адам Шлапка за підсумками візиту.


Защита продовольственного хаба: чем важна Одесса для мира

В четверг, 20 июня, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, Министр Германии по делам Европы Анна Люрманн и Министр по делам ЕС Польши Адам Шлапка встретились с представителями Одесской Областной военной администрации и услышали доклад безопасности по ситуации и потребностям области от представителей местных властей, ГСЧС и ГНС Украины.

Во встрече приняли участие, в частности, начальник Одесской ОВА Олег Кипер, начальник регионального управления ГНСУ, бригадный генерал Юрий Петрив и начальник ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Денис Платонов.

Высокопоставленные чиновники также посетили зерновой терминал Одесского морского порта и собственными глазами увидели разрушительные последствия российских атак по гражданской инфраструктуре города.

«Кроме Киева, где мы говорили о политических вопросах и реформах, мне было важно пригласить министров в Одессу – город, который поддерживает экономику страны благодаря морским зерновым коридорам. Это город, нуждающийся в средствах противовоздушной обороны для защиты Черноморского коридора и защиты города как такового. Коллеги-министры были исполнены смелости и решительности приехать в Одессу за неделю до Первой Межправительственной конференции в Люксембурге, где Украина официально откроет переговоры о членстве в ЕС. Ведь для них Одесса – это, в первую очередь, Европа», – подчеркнула Ольга Стефанишина по итогам визита.

Она поблагодарила иностранных коллег за решительность и преданность поддержке Украины на ее евроинтеграционном пути.

Со своей стороны, Министерство по делам Европы Германии Анна Люрманн отметила: «Одесса критически важна для всего мира из-за ее роли в экспорте украинского зерна. Во время саммита мира в Швейцарии, где было представлено много делегатов из Африки, Латинской Америки, они подчеркивали, насколько важно получать зерно из Украины, чтобы их люди могли получить продовольствие, а фермеры имели удобрения. Поэтому мы очень поражены и очень благодарны храбрым украинским Вооруженным силам, которые сумели обеспечить работу украинского зернового коридора. И действительно, мы должны помочь в обеспечении противовоздушной обороны – главный приоритет на данный момент».

Она напомнила о решении Германии передать Украине третью систему Patriot: «Мы знаем, что необходимо делать больше, и мы готовы дальше поддерживать Украину, чтобы она победила в этой жестокой войне».

«Мы очень хорошо понимаем, что деятельность Одессы критически важна не только для украинской экономики, но и для продовольственной безопасности всего мира, в частности, стран Северной Африки, Ближнего Востока и тому подобное. Мы также понимаем, что Одесса должна работать как самый важный зерновой хаб для Украины. Поэтому мы убеждаем наших партнеров о необходимости помощи городу. Польша оказывает значительную военную поддержку Украине и продолжает помогать также в разных коалициях. Мы убеждаем наших партнеров, что каждая сторона должна пропорционально присоединиться к этой помощи, чтобы Украина и Одесса в частности могла защитить себя, а порты продолжали работать», – отметил Министр по делам Европейского

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

Top