Самый языкатый сайт Одессы

Одеським школярам платять стипендії за успішне навчання

Одеським школярам платять стипендії за успішне навчання

Мова йде про Міжнародну академічну школу «Одеса», котра цього року поставила рекорд за кількістю призових місць на учнівських олімпіадах.

Більше двадцяти переможців олімпіад міського рівня та сім – обласного. З-поміж більше 800 закладів середньої освіти Одещини здобувачі МАШО є кращими у таких дисциплінах як правознавство, географія, біологія, історія, англійська та французька мови. А тому саме вони будуть представляти наш регіон на Всеукраїнському рівні.

Крім того, Міжнародна академічна школа «Одеса» увійшла у ТОП-5 освітніх установ України за результатами проведення Міжнародної економічної олімпіади.

Через це, з метою відзначення здобутків талановитих школярів та для їх заохочення, керівництвом МАШО було прийнято безпрецедентне рішення – виплачувати щомісячну президентську стипендію усім сімом призерам обласних олімпіад.

Представники освітнього закладу пояснюють високі досягнення школярів МАШО високою професійністю викладачів, індивідуальним підходом до кожного здобувача та інноваційністю навчального процесу. Так, на рівні із класичною інформатикою та математикою учні вивчають робототехніку, інформаційні технології, принципи роботи штучного інтелекту та основи економічної грамотності.

Крім того, саме Міжнародна академічна школа «Одеса» стала першим освітнім закладом України, де учні, а не керівництво, визначають вектор розвитку школи. Так, на останніх зборах хлопці та дівчата самостійно висунули питання та більшістю голосів прийняли рішення збудувати у Школі майбутнього баскетбольний майданчик та заснувати шкільний парламент.


Одесским школьникам платят стипендии за успехи в учебе

Речь идет о Международной академической школе «Одесса», поставившей в этом году рекорд по количеству призовых мест на ученических олимпиадах.

Более двадцати победителей олимпиад городского уровня и семь – областного. Среди более 800 учреждений среднего образования Одесщины соискатели МАШО являются лучшими в таких дисциплинах как правоведение, география, биология, история, английский и французский языки. Поэтому именно они будут представлять наш регион на Всеукраинском уровне.

Кроме того, Международная академическая школа «Одесса» вошла в ТОП-5 образовательных учреждений Украины по результатам проведения Международной экономической олимпиады.

Поэтому, с целью отличия достижений талантливых школьников и для их поощрения, руководством МАШО было принято беспрецедентное решение – выплачивать ежемесячную президентскую стипендию всем семь призерам областных олимпиад.

Представители образовательного учреждения объясняют высокие достижения школьников МАШО высоким профессионализмом преподавателей, индивидуальным подходом к каждому соискателю и инновационностью учебного процесса. Так, на уровне с классической информатикой и математикой, учащиеся изучают робототехнику, информационные технологии, принципы работы искусственного интеллекта и основы экономической грамотности.

Кроме того, именно Международная академическая школа «Одесса» стала первым образовательным учреждением Украины, где учащиеся, а не руководство определяют вектор развития школы. Так, на последнем собрании ребята самостоятельно выдвинули вопросы и большинством голосов приняли решение построить в Школе будущего баскетбольную площадку и учредить школьный парламент.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины

Leave a comment

Top