Самый языкатый сайт Одессы

У МОН пропонують розпочати навчання студентів з серпня, а суботу зробити робочою

У МОН пропонують розпочати навчання студентів з серпня, а суботу зробити робочою

Міністерство освіти та науки України надало рекомендації щодо підготовки до навчального року у коледжах, училищах та вишах. Студенти можуть розпочати навчання вже у серпні.

У відомстві нагадують, що система освіти України й надалі функціонує в умовах повномасштабної війни. Тож закладам освіти треба ефективно підготуватися до нового осінньо-зимового періоду та опалювального сезону із застосуванням гнучкого графіка освітнього процесу задля економії енергоресурсів.

Тож у межах підготовки до нового 2024/2025 навчального року МОН закликає до виконання важливих рекомендацій.

Вишам та коледжам радять:

 • Якщо можливо, розпочати 2024/2025 навчальний рік у першій половині серпня 2024 року. Виняток – студенти-першокурсники.
 • У теплі місяці року навчатися щосуботи.
 • З середини листопада 2024 року до середини березня 2025 року планувати проведення заліково-екзаменаційної сесії, практичної підготовки, виконання курсових і кваліфікаційних робіт та подовжених канікул. Якщо треба – продовжити навчання дистанційно.
 • У разі потреби подовжити освітній процес у 2024/2025 навчальному році до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.
 • Провадити освітній процес у традиційному (аудиторному) або змішаному (аудиторно-дистанційному) форматах у приміщенні закладу освіти або його окремому корпусі в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту.
 • У тилових регіонах забезпечити проведення освітнього процесу переважно в аудиторному форматі з урахуванням безпеки.
 • У прифронтових та прикордонних областях освітній процес можна здійснювати в укриттях. На базі інших закладів освіти в тилових регіонах – у змішаному або (як виняток) дистанційному форматі.
 • Передбачити функціонування локальних систем оповіщення.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні «оптіма», якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Для училищ:

 • Якщо можливо, розпочати навчальний рік раніше ніж 1 вересня для учнів П(ПТ)О другого та третього курсів.
 • Навчатися суботами у теплі місяці року. Якщо є потреба – подовжити освітній процес до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.
 • Організувати навчання в очному форматі за обовʼязкової наявності укриттів. Якщо є недостатня кількість місць в укриттях, навчання можна організувати позмінно.

Важливо! Залежно від безпекової ситуації в області, ОВА можуть ухвалити рішення про переведення освітнього процесу у дистанційний або змішаний формат.

 • Якщо виробничу практику неможливо організувати у звичайному режимі, варто використовувати навчальні майстерні, лабораторії закладів П(ПТ)О, а якщо є потреба і можливості, забезпечити її проходження дистанційно.

Міносвіти також обіцяє оприлюднити відповідні рекомендації і для шкіл.


В МОН предлагают начать обучение студентов с августа, а субботу сделать рабочей

Министерство образования и науки Украины предоставило рекомендации по подготовке к учебному году в колледжах, училищах и вузах. Студенты могут начать обучение уже в августе.

В ведомстве напоминают, что система образования Украины и дальше функционирует в условиях полномасштабной войны. Поэтому учебным заведениям нужно эффективно подготовиться к новому осенне-зимнему периоду и отопительному сезону с применением гибкого графика образовательного процесса для экономии энергоресурсов.

Поэтому в рамках подготовки к новому 2024/2025 учебному году МОН призывает к выполнению важных рекомендаций.

Вузам и колледжам советуют:

 • Если возможно, начать учебный год 2024/2025 в первой половине августа 2024 года. Исключение – студенты-первокурсники.
 • В теплые месяцы года учиться по субботам.
 • С середины ноября 2024 года по середину марта 2025 года планировать проведение зачетно-экзаменационной сессии, практической подготовки, выполнения курсовых и квалификационных работ и удлиненных каникул. Если нужно – продолжить обучение дистанционно.
 • В случае необходимости продлить образовательный процесс в 2024/2025 учебном году до конца июля 2025, кроме выпускных курсов.
 • Проводить образовательный процесс в традиционном (аудиторном) или смешанном (аудиторно-дистанционном) форматах в помещении учебного заведения или его отдельном корпусе в пределах расчетной емкости сооружений гражданской защиты.
 • В тыловых регионах обеспечить проведение образовательного процесса в основном в аудиторном формате с учетом безопасности.
 • В прифронтовых и приграничных областях образовательный процесс можно осуществлять в укрытиях. На базе других учебных заведений в тыловых регионах – в смешанном или (в виде исключения) дистанционном формате.
 • Предусмотреть функционирование локальных систем оповещения.

Независимо от формата, обучение может быть интересным и эффективным. Это каждый день доказывает первая дистанционная школа в Украине «оптима», которой доверяют 13 000 семей. Получите демодоступ, чтобы и ваши дети испытали образование будущего уже сегодня.

Для училищ:

 • Если возможно, начать учебный год раньше 1 сентября для учащихся П(ПТ)О второго и третьего курсов.
 • Учиться субботам в теплые месяцы года. В случае необходимости продлить образовательный процесс до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов.
 • Организовать обучение в очном формате при обязательном наличии укрытий. Если есть недостаточное количество мест в укрытиях, обучение можно организовать посменно.

Важно!  В зависимости от ситуации безопасности в области, ОВА могут принять решение о переводе образовательного процесса в дистанционный или смешанный формат.

 • Если производственную практику невозможно организовать в обычном режиме, следует использовать учебные мастерские, лаборатории заведений П(ПТ)О, а в случае необходимости и возможности обеспечить ее прохождение дистанционно.

Минобразования также обещает обнародовать соответствующие рекомендации и для школ.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

Top