Самый языкатый сайт Одессы

Одеса отримає 45 млн евро від Італії на відновлення собору

Одеса отримає 45 млн евро від Італії на відновлення собору

Італійські партнери виділять на допомогу Одесі 45 мільйонів євро. Ці гроші мають піти на протиаварійні та консерваційні роботи у Спасо-Преображенському соборі, а також на сусідні будівлі, які також пошкоджені внаслідок російських атак.

Про це на пресбрифінгу в Одесі тимчасовий виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

За словами Ростислава Карандєєва, між Міністерством культури та інформаційної політики України та відповідним міністерством Італії буде підписано меморандум щодо виконання міжурядових домовленостей.

«Італійські партнери за допомогою ЮНЕСКО як міжнародної інституції забезпечать реалізацію в Одесі проєктів із протиаварійних і консерваційних робіт на Спасо-Преображаєнському Кафедральному соборі, а також низки інших об’єктів, які постраждали від війни», — прокоментував він.

На жаль, наразі Україна не має власних ресурсів на виконання всіх необхідних робіт. Саме тому допомога від іноземних держав важлива і потрібна, на чому наголосив Ростислав Карандєєв.

«Ми розраховуємо на те, що світова міжнародна спільнота нас підтримає і допоможе вирішити ті завдання, на які сьогодні, на жаль, не вистачає нашого національного ресурсу», — додав він.

Довідка Івасів

Щодо розміру фінансової допомоги від Італії, в.о. міністра культури та інформаційної політики України зауважив, що наразі планується виділення 45 мільйонів євро, однак це число ще потребує уточнення. Кошти надалі мають бути розподілені на всі об’єкти культурної спадщини Одеси, які потребують ремонтних робіт.

«Сума, про яку йдеться — 45 мільйонів євро. Однак остаточного рішення щодо переліку об’єктів поки що немає, але будемо наполягати на тому, щоб меморандум був максимально деталізований», — зазначає він.

В стані війни культурна спадщина України потерпає від російської агресії — її знищують, вивозять, псують. Пам’ятки історії потребують надійного захисту від окупантів, тому в державі йдеться про розробку алгоритму їхньої евакуації та надійного збереження.

________________________________________________________________________________________________________________

Одесса получит 45 млн евро от Италии на восстановление собора

Итальянские партнеры выделят на помощь Одессе 45 миллионов евро. Эти деньги должны пойти на противоаварийные и консервационные работы в Спасо-Преображенском соборе, а также на соседние здания, которые также повреждены в результате российских атак.

Об этом на пресс-брифинге в Одессе временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

По словам Ростислава Карандеева, между Министерством культуры и информационной политики Украины и соответствующим министерством Италии будет подписан меморандум по выполнению межправительственных договоренностей.

«Итальянские партнеры с помощью ЮНЕСКО как международной институции обеспечат реализацию в Одессе проектов по противоаварийным и консервационным работам на Спасо-Преображенском Кафедральном соборе, а также ряда других объектов, пострадавших от войны», — прокомментировал он.

К сожалению, сейчас Украина не имеет собственных ресурсов на выполнение всех необходимых работ. Именно поэтому помощь от иностранных государств важна и нужна, что подчеркнул Ростислав Карандеев.

«Мы рассчитываем на то, что мировое международное сообщество нас поддержит и поможет решить те задачи, на которые сегодня, к сожалению, не хватает нашего национального ресурса», — добавил он.

Справка Ивасей

Относительно размера финансовой помощи от Италии, и.о. министра культуры и информационной политики Украины отметил, что сейчас планируется выделение 45 миллионов евро, однако это число еще требует уточнения. Средства в дальнейшем должны быть распределены на все объекты культурного наследия Одессы, которые нуждаются в ремонтных работах.

«Сумма, о которой идет речь — 45 миллионов евро. Однако окончательного решения по перечню объектов пока нет, но будем настаивать на том, чтобы меморандум был максимально детализирован», — отмечает он.

В состоянии войны культурное наследие Украины страдает от российской агрессии — его уничтожают, вывозят, портят. Памятники истории нуждаются в надежной защите от оккупантов, поэтому в государстве речь идет о разработке алгоритма их эвакуации и надежной сохранности.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины

Leave a comment

Top