Самый языкатый сайт Одессы

Від 1 до 5 мільйонів одиниць зброї наразі на руках у громадян України

Від 1 до 5 мільйонів одиниць зброї наразі на руках у громадян України

На сьогодні на руках у українців може бути до 5 мільйонів одиниць зброї, а також боєприпаси. Усе це має потрапити на склади, щоб не створювати небезпечних ситуацій.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

«Ми сьогодні говорили, скільки зброї може бути на руках у наших громадян. Від мільйона до 5. Але мільйон – це теж багато. А скільки гранат на руках у наших громадян? Теж багато. І ми маємо зробити все, щоб ця зброя, ці боєприпаси, потрапили на склади, щоб не наражати на небезпеку громадян», — зазначив він.

Клименко зауважив, що станом на сьогодні майже вся зброя, яка була видана громадянам, є облікованою. Але наразі на руках у українців незаконно перебуває певна кількість одиниць трофейної зброї.

«Ми усвідомлюємо, що вона має бути на руках у громадян, бо йде війна. Два тижні тому у першому читанні народні депутати прийняли закон, яким визначається, що ми будемо робити з трофейною зброєю. Після того, як у другому читанні цей закон буде проголосований, кожен громадянин, який має цю зброю, має принести її до поліції й зареєструвати», — поінформував міністр.

Після цього, за словами очільника МВС, цю зброю з боєприпасами громадяни зможуть зберігати у себе до закінчення режиму воєнного стану.

«Після 90 днів після закінчення режиму воєнного стану кожен громадянин має принести цю зброю до органів поліції і або її здати, або вихолостити, або переробити у дозволений вид зброї тощо», – сказав він.

Також Клименко зазначив, що важливим фактором є культура використання зброї, але її лише належить виховати.

«Як тільки ми цю культуру зможемо виховати у людей, тоді ми зможемо говорити про наступний крок – володіння зброєю. У той же час не треба забувати про велику кількість ментальних розладів у цих людей, які прийдуть з фронту і ми будемо відповідати, МВС у першу чергу, за цю роботу», – додав міністр.


От 1 до 5 миллионов единиц оружия на руках у граждан Украины

Сегодня на руках у украинцев может быть до 5 миллионов единиц оружия, а также боеприпасы. Все это должно попасть на склады, чтобы не создавать опасных ситуаций.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

«Мы сегодня говорили, сколько оружия может быть на руках у наших граждан. От миллиона до 5. Но миллион – это тоже многое. А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много. И мы должны сделать все, чтобы это оружие, эти боеприпасы, попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан», — отметил он.

Клименко отметил, что по состоянию на сегодняшний день почти все оружие, которое было выдано гражданам, учтено. Но на руках у украинцев незаконно находится определенное количество единиц трофейного оружия.

«Мы осознаем, что она должна быть на руках у граждан, потому что идет война. Две недели назад в первом чтении народные депутаты приняли закон, определяющий, что мы будем делать с трофейным оружием. После того, как во втором чтении этот закон будет проголосован, каждый гражданин, имеющий это оружие, должен принести его в полицию и зарегистрировать», — проинформировал министр.

После этого, по словам главы МВД, это оружие с боеприпасами граждане смогут хранить у себя до окончания режима военного положения.

«После 90 дней после окончания режима военного положения каждый гражданин должен принести это оружие в органы полиции и либо его сдать, либо выхолостить, либо переработать в разрешенный вид оружия и т.п.», – сказал он.

Также Клименко отметил, что важным фактором является культура использования оружия, но его только предстоит воспитать.

«Как только мы эту культуру сможем воспитать у людей, тогда мы сможем говорить о следующем шаге – обладании оружием. В то же время не нужно забывать о большом количестве ментальных расстройств у этих людей, которые придут с фронта и мы будем отвечать, МВД в первую очередь, за эту работу», – добавил министр.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

Top