Самый языкатый сайт Одессы

Южне все-таки може стати Порт-Аненталем — рішення Комітету ВР

Южне все-таки може стати Порт-Аненталем — рішення Комітету ВР

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував перейменувати місто Южноукраїнськ в Гард.

Комітет відхилив пропозицію підкомітету з питань деколонізації щодо скасування перейменування міст Южне та Южноукраїнськ. Голова підкомітету з питань деколонізації Роман Лозинський нагадав, що раніше комітет рекомендував перейменувати міста Южне та Южноукраїнськ, однак після звернень органів місцевого самоуправління цих населених пунктів підкомітет запропонував скасувати це рішення.

Парламентарі розглянули пропозицію щодо скасування ухваленого раніше рішення комітету про перейменування міст Южне та Южноукраїнськ. Проти проголосувало 22 члени комітету, тобто рішення залишилось дійсним.

Рада рекомендує перейменувати місто Южне Одеської області на Порт-Аненталь, а Южноукраїнськ – на місто Гард.


Южный все-таки может стать Порт-Аненталем – решение Комитета ВР

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал переименовать город Южноукраинск в Гард.

Комитет отклонил предложение подкомитета по вопросам деколонизации по отмене переименования городов Южный и Южноукраинск. Глава подкомитета по вопросам деколонизации Роман Лозинский напомнил, что ранее комитет рекомендовал переименовать города Южный и Южноукраинск, однако после обращений органов местного самоуправления этих населенных пунктов подкомитет предложил отменить это решение.

Парламентарии рассмотрели предложение об отмене принятого ранее решения комитета о переименовании городов Южный и Южноукраинск. Против проголосовало 22 члена комитета, то есть решение осталось действительным.

Совет рекомендует переименовать город Южный Одесской области в Порт-Аненталь, а Южноукраинск – в город Гард.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины

Leave a comment

Top