Самый языкатый сайт Одессы

Багатовікова історія грузинського бренді

Багатовікова історія грузинського бренді

У другій половині XIX століття Давид Сараджишвілі побудував у Тбілісі перший спеціалізований завод із виробництва бренді. Чоловік встиг здобути спеціальну освіту у Франції, добре знався на технології коньячного виробництва і вирішив налагодити його в Грузії. Сьогодні грузинські бренді мають високий попит у всьому світі.

Вони отримують світові нагороди за якість та букет. Гарний приклад – витриманий коньяк Iverioni. Напій високо оцінений на ринку міцного алкоголю, що імпортується по всьому світу.

Грузинські бренді: секрет популярності

Особливість грузинських бренді полягає у вмілому поєднанні класичної французької технології виробництва та багатовікових виноробних традицій Грузії. Сконцентрувавши увагу на створенні унікального фонду високоякісних витриманих виноградних спиртів, Давид Сараджишвілі започаткував коньячну справу в Грузії. Заснований ним завод за роки діяльності виготовив понад 500 тисяч декалітрів витриманого напою. Досі у підвалах компанії зберігаються зразки коньячних спиртів, термін витримки яких перевищує 100 років. Вони були отримані під керівництвом засновника і є аналогами спиртів, які виступали основою ординарних бренді, що випускаються Тбіліським коньячним заводом на стику XIX і XX століть. Через багато років, після низки модернізацій та змін форми власності, Тбіліський коньячний завод дбайливо зберігає традиції та рецептури міцного алкоголю. А продукція його продовжує завойовувати шанувальників у всьому світі. В Україні купити оригінальний бренд Iverioni пропонує маркет алкогольних штук Маудау.

Особливості виробництва та дегустаційні властивості Iverioni

Під брендом Iverioni виготовляють вишуканий міцний алкогольний напій з унікальними смаковими та ароматичними параметрами. Серед особливостей виробництва грузинського бренді Iverioni варто відзначити такі моменти:

  1. Сировиною для його виробництва є добірні сорти винограду, вирощеного на сонячних схилах передгір’я Кавказьких гір.
  2. Зібраний після досягнення оптимальної зрілості виноград пресують, а зібраний сік — процесу природної ферментації без використання цукру.
  3. Далі відбувається перегонка молодого вина в мідних кубах для отримання чистого, прозорого дистиляту.
  4. Отриманий виноградний спирт розливають по дубових бочках, де протягом кількох років він зріє, набуває унікального смаку, аромату і кольору.

На фінішному етапі для отримання готового до вживання напою досвідчені майстри-купажисти займаються змішуванням коньячних дистилятів різних років витримки. Родзинкою напоїв Iverioni стало додавання до складу натурального екстракту із внутрішніх перегородок волоського горіха. Бренді Iverioni цінують за яскравий букет, у якому гармонійно переплелися відтінки стиглих фруктів та дуба, прянощів та мигдалю.


Многовековая история грузинского бренди

Во второй половине XIX века Давид Сараджишвили построил в Тбилиси первый специализированный завод по производству бренди. Мужчина успел получить специальное образование во Франции, хорошо разбирался в технологии коньячного производства и решил наладить его в Грузии. Сегодня грузинские бренди пользуются высоким спросом по всему миру.

Они получают мировые награды за качество и букет. Хороший пример — выдержанный коньяк Iverioni. Напиток высоко оценен на рынке крепкого алкоголя, импортируется по всему миру.

Грузинские бренди: секрет популярности

Особенность грузинских бренди заключается в умелом соединении классической французской технологии производства и многовековых винодельческих традиций Грузии. Сконцентрировав внимание на создании уникального фонда высококачественных выдержанных виноградных спиртов, Давид Сараджишвили положил начало коньячному делу в Грузии. Основанный им завод за годы деятельности произвел более 500 тысяч декалитров выдержанного напитка. До сих пор в подвалах компании хранятся образцы коньячных спиртов, срок выдержки которых превышает 100 лет. Они были получены под руководством основателя и являются аналогами тех спиртов, которые выступали основой ординарных бренди, выпускаемых Тбилисским коньячным заводом на стыке XIX и XX веков. Спустя много лет, после ряда модернизаций и смен формы собственности, Тбилисский коньячный завод бережно хранит традиции и рецептуры крепкого алкоголя. А продукция его продолжает завоевывать поклонников по всему миру. В Украине купить оригинальный бренди Iverioni предлагает маркет алкогольных штук Маудау.

Особенности производства и дегустационные свойства Iverioni

Под брендом Iverioni изготавливают изысканный крепкий алкогольный напиток с уникальными вкусовыми и ароматическими параметрами. Среди особенностей производства грузинского бренди Iverioni стоит отметить такие моменты:

  1. Сырьем для его производства служат отборные сорта винограда, выращенного на солнечных склонах предгорья Кавказских гор.
  2. Собранный после достижения оптимальной зрелости виноград подвергают прессованию, а собранный сок — процессу естественной ферментации без использования сахара.
  3. Далее происходит перегонка молодого вина в медных кубах для получения чистейшего, прозрачного дистиллята.
  4. Полученный виноградный спирт разливают по дубовым бочкам, где в течение нескольких лет он зреет, приобретает уникальный вкус, аромат и цвет.

На финишном этапе, для получения готового к употреблению напитка, опытные мастера-купажисты занимаются смешиванием коньячных дистиллятов разных лет выдержки. Изюминкой напитков Iverioni стало добавление в состав натурального экстракта из внутренних перегородок грецкого ореха. Бренди Iverioni ценят за яркий букет, в котором гармонично переплелись оттенки спелых фруктов и дуба, пряностей и миндаля.

Top