Самый языкатый сайт Одессы

Підлітки з Біляївки погрожували безпритульній жінці і все знімали на ВІДЕО

Підлітки з Біляївки погрожували безпритульній жінці і все знімали на ВІДЕО

Ще одне відео, на якому знов у головних ролях начебто підлітки з Біляївки, облетіло низку Telegram-каналів.

Користувачі пишуть, що це та сама група, яка насміхалася над могилами померлих на одному з міських кладовищ. Цього разу об’єктом знущань стала безпритульна жінка. Все це хлопці і дівчата знімали на телефон і виклали у мережу.

На відео декілька підлітків вночі прийшли до занедбаної будівлі, в якій на підлозі лежить літня жінка, вкрита ковдрою. Очевидно, це місце людина використовує як помешкання для ночівлі.

Відео починається зі слів: «Галя, як дєла». Далі йде безперервний потік нецензурної лексики. Беззахисній жінці погрожують вдарити по обличчю, залякують, в руках у одного з хлопців предмет, схожий на пістолет. Один з них говорить прямо, цитуємо: «Сейчас тебя стволом за*башу». Все це супроводжується дівчачим реготом. У відповідь жінка просить залишити її у спокої, благаючи: «Рєбята, оставьте меня в покоє, пожалуйста».

У кінці відео із натовпу лунає репліка, що хтось навпроти (можливо, люди, які живуть поруч) може викликати поліцію. Завершується відео словами: «Там хтось приїхав реально», ймовірно, це і злякало компанію.

Ремарка Івасів

Нагадаємо, минулого разу після розголосу відео з глумливою поведінкою на кладовищі були сподівання, що підлітки зробили висновки та зрозуміли, що так робити не можна. Вони перепрошували за свою поведінку, а їхні родичі з Біляївки активно захищали їхній спосіб життя словами, що у підлітковому віці — це нормально вештатися кладовищем, вживати алкоголь та розважатися у такий спосіб.

Тоді ж з нами поділилися читачі, що мова йде про компанію учнів Біляївського ліцею №2. Один із головних учасників компанії на прізвисько «Дирявий» вже мав приводи до поліції, зокрема через побиття хлопчика зі школи, якому він наніс закриту черепно-мозкову травму. Також була інформація з неофіційних джерел, що на відео розпізнали одну з дівчат, батько якої є колишнім правоохоронцем.

Як бачимо, усвідомлення не прийшло, а навпаки, уникнувши покарання, отримавши підтримку частини мешканців громади, компанія знайшла собі розваги ще жорстокіше, і до чого вони призведуть, якщо не буде справедливої та оперативної реакції правоохоронних органів — невідомо.

Залишимо тут як пам’ятку для підлітків та їх батьків, що відповідно до статті 129 Кримінального кодексу України погроза вбивством визнається окремим кримінальним правопорушенням.

Таке залякування може бути виражене у будь-якій формі: усно, письмово, шляхом демонстрації зброї тощо. За частиною першою цієї статті погроза вбивством карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до 2 років.


Подростки из Беляевки угрожали бездомной женщине и все снимали на ВИДЕО

Еще одно видео, на котором снова в главных ролях вроде бы подростки из Беляевки, облетело ряд Telegram-каналов.

Пользователи пишут, что это та же группа, которая насмехалась над могилами умерших на одном из городских кладбищ. На этот раз объектом издевательств стала бездомная женщина. Все это ребята снимали на телефон и выложили в сеть.

На видео несколько подростков ночью пришли к заброшенному зданию, в котором на полу лежит пожилая женщина, покрытая одеялом. Очевидно, это место человек использует в качестве дома для ночлега.

Видео начинается со слов: «Галя, как дела». Далее следует непрерывный поток нецензурной лексики. Беззащитной женщине угрожают ударить по лицу, запугивают, в руках у одного из ребят предмет, похожий на пистолет. Один из них говорит прямо, цитируем: «Сейчас тебя стволом за*башу». Все это сопровождается девичьим хохотом. В ответ женщина просит оставить ее в покое, умоляя: «Ребята, оставьте меня в покое, пожалуйста».

В конце видео из толпы раздается реплика, что кто-то напротив (возможно, живущие рядом люди) может вызвать полицию. Завершается видео словами: «Там кто приехал реально», вероятно, это и испугало компанию.

Ремарка Ивасей

Напомним, в прошлый раз после огласки видео с насмешливым поведением на кладбище были надежды, что подростки сделали выводы и поняли, что так поступать нельзя. Они извинялись за свое поведение, а их родственники из Беляевки активно защищали их образ жизни словами, что в подростковом возрасте — это нормально слоняться кладбищем, употреблять алкоголь и развлекаться таким образом.

Тогда же с нами поделились читатели, что речь идет о компании учащихся Беляевского лицея №2. Один из главных участников компании по прозвищу «Дырявый» уже имел поводы к полиции, в частности из-за избиения мальчика из школы, которому он нанес закрытую черепно-мозговую травму. Также была информация из неофициальных источников, которые на видео распознали одну из девушек, отец которой является бывшим правоохранителем.

Как видим, осознания не пришло, а наоборот, избежав наказания, получив поддержку части жителей общины, компания нашла себе развлечения еще более жестоко, и к чему они приведут, если не будет справедливой и оперативной реакции правоохранительных органов – неизвестно.

Оставим здесь как памятник для подростков и их родителей, что в соответствии со статьей 129 Уголовного кодекса Украины угроза убийством признается отдельным уголовным правонарушением.

Такое устрашение может быть выражено в любой форме: устно, письменно, путем демонстрации оружия и т.д. По части первой настоящей статьи угроза убийством карается арестом сроком до шести месяцев или ограничением свободы сроком до 2 лет.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

Top