Самый языкатый сайт Одессы

Українські чоловіки стикаються з вибором: служити на фронті або зазнати покарання та засудження за ухилення, – CNN(фото)

Українські чоловіки стикаються з вибором: служити на фронті або зазнати покарання та засудження за ухилення, – CNN(фото)

Про це пише CNN, аналізуючи посилення мобілізації в Україні в статті під назвою «Усі воюватимуть».

Один із командирів заявив, що «нестача особового складу чинить руйнівний вплив на поле бою».
«Якби в Авдіївці було на 1000-1500 військовослужбовців більше, ми б захистили слабкі місця, через які проникав противник»,
— сказав він.

Деякі українські офіцери непокояться, що тепер у них з’являться загони, «повні людей, які перебувають там тільки тому, що хтось їх змусив».

Командир ЗСУ розповів, що «деякі новобранці» не підготовлені і під час бою залишають позиції. 

«Піхоті, яку відправляють на передову, необхідно пройти спеціальну підготовку, щоб зробити з неї справжніх професіоналів. Тому що вони приходять сюди, кидають зброю і тікають зі своїх позицій», -сказав він.

Як пише CNN, новий закон спонукав багатьох українців, які зрозуміли неминучість мобілізації, самим зайнятися пошуком підрозділів, де вони готові служити. 

При цьому видання поспілкувалося з українцем, який заявив, що в разі отримання повістки постарається дати хабар і покинути країну. 

«Якби мені довелося вибирати між війною або виїздом за кордон, я б вибрав кордон, я б дав хабар. Моє життя на першому місці. І я розумію, що ймовірність бути вбитим дуже висока», — сказав він.

На його думку, в України недостатньо зброї, щоб військовим шляхом повернути територію, захоплену Росією. «Єдиний шлях, за його словами, — це політична угода, яка призведе до того, що Україна поверне собі свою землю», -заявив українець.

Ще однією проблемою CNN називає демографію. Зниження віку мобілізації до 25 років «навряд чи матиме велике значення».

«Висока еміграція і низький рівень народжуваності в 1990-х і 2000-х роках означають, що зараз набагато менше людей у віці 20 років порівняно з тими, кому 30 і 40 років»,-пише видання.

________________________________________________________________________________________________________________

Украинские мужчины сталкиваются с выбором: служить на фронте или понести наказание и осуждение за уклонение, — CNN

Об этом пишет CNN, анализируя усиление мобилизации в Украине в статье под названием «Все будут воевать».

Один из командиров заявил, что «нехватка личного состава оказывает разрушительное влияние на поле боя».
«Если бы в Авдеевке было на 1000-1500 военнослужащих больше, мы бы защитили слабые места, через которые проникал противник»,
— сказал он.

Некоторые украинские офицеры беспокоятся, что теперь у них появятся отряды, «полные людей, которые находятся там только потому, что кто-то их заставил».

Командир ВСУ рассказал, что «некоторые новобранцы» не подготовлены и во время боя покидают позиции.

«Пехоте, которую отправляют на передовую, необходимо пройти специальную подготовку, чтобы сделать из нее настоящих профессионалов. Потому что они приходят сюда, бросают оружие и убегают со своих позиций», -сказал он.

Как пишет CNN, новый закон побудил многих украинцев, которые поняли неизбежность мобилизации, самим заняться поиском подразделений, где они готовы служить.

При этом издание пообщалось с украинцем, который заявил, что в случае получения повестки постарается дать взятку и покинуть страну.

«Если бы мне пришлось выбирать между войной или выездом за границу, я бы выбрал границу, я бы дал взятку. Моя жизнь на первом месте. И я понимаю, что вероятность быть убитым очень высока», — сказал он.

По его мнению, у Украины недостаточно оружия, чтобы военным путем вернуть территорию, захваченную Россией. «Единственный путь, по его словам, — это политическое соглашение, которое приведет к тому, что Украина вернет себе свою землю», -заявил украинец.

Еще одной проблемой CNN называет демографию. Снижение возраста мобилизации до 25 лет «вряд ли будет иметь большое значение».

«Высокая эмиграция и низкий уровень рождаемости в 1990-х и 2000-х годах означают, что сейчас гораздо меньше людей в возрасте 20 лет по сравнению с теми, кому 30 и 40 лет»,-пишет издание.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины

Leave a comment

Top